Звернення громадян

Звернення громадян

Закон України "Про  звернення громадян".

Указ Президента України  N 109/2008 від 7 лютого 2008 року

Поставнова КМУ від 24.06.2009 № 630 Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади

Постанова КМУ від 14.04.1997 № 348 Про затвердження Інструкції з діловодства за звренненнями громадян

Постанова КМУ від 24.09.2008 № 858 Про затвердження Класифікатора звернень громадян